Back to top

Obwieszczenia Burmistrza

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik decyzji - WB1-PP.6733.50.2020

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik decyzji - WB1-PP.6733.49.2020

Obwieszczenie Burmistrza

o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.50.2020

Obwieszczenie Burmistrza

o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.49.2020

Obwieszczenie Burmistrza

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej - WB1-PP.6733.50.2020   

Obwieszczenie Burmistrza

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - WB1-PP.6733.49.2020     

Obwieszczenie Burmistrza

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania

Obwieszczenie Burmistrza

o unieważnieniu wyłożenia do publicznego wglądu projektów

Obwieszczenie Burmistrza

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów: Biernatki, Dębiec i Prusinowo – etap I,  gm. Kórnik

Obwieszczenie Burmistrza

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów: Biernatki, Dębiec i Prusinowo – etap I,  gm. Kórnik...

Strony